Temel Analiz Kullanarak Forex Nasıl Yapılır?

Forex ticareti söz konusu olduğunda, yatırımcıların karar vermek için kullandıkları iki ana yaklaşım vardır – temel analiz ve teknik analiz. Temel analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışmak için ekonomik göstergeleri kullanma sürecidir. Öte yandan teknik analiz, gelecekteki fiyat yönü hakkında ipuçları sağlayabilecek kalıpları belirlemeye çalışmak için geçmiş fiyat hareketlerinin incelenmesidir.

Her iki yaklaşımın da artıları ve eksileri vardır, ancak genel olarak temel analiz uzun vadeli işlemler için daha iyi bir seçimken teknik analiz kısa vadeli işlemler için daha uygundur. Bu makalede, temel analiz kullanarak forex ticaretinin nasıl yapılacağına daha yakından bakacağız.

Temel analizdeki kilit kavramlardan biri ekonomik hendek fikridir. Ekonomik hendek, bir şirketin rakiplerine göre sahip olduğu rekabet avantajıdır. Örneğin, güçlü bir markaya sahip bir şirket veya patentli bir teknolojiye sahip bir şirket ekonomik bir hendeğe sahip olacaktır.

Yatırımcılar güçlü ekonomik hendekleri olan şirketleri ararlar çünkü bu şirketlerin uzun vadede başarılı olma olasılığı daha yüksektir. Forex söz konusu olduğunda, güçlü ekonomilere sahip ülkeler daha istikrarlı ve daha az değişken para birimlerine sahip olma eğilimindedir. Bu nedenle, temel analiz yaparken, güçlü ekonomik hendekleri olan ülkeleri aramalısınız.

Temel analizde bir diğer önemli kavram da faiz oranları kavramıdır. Faiz oranları döviz fiyatlarının önemli bir itici gücüdür. Faiz oranları yükseldiğinde, döviz fiyatları da genellikle yükselir. Bunun nedeni, yüksek faiz oranlarının bir ülkenin para birimini yatırımcılar için daha cazip hale getirmesidir. Tersine, faiz oranları düştüğünde, döviz fiyatları da genellikle düşer.

Faiz oranlarının bu kadar önemli olmasının nedeni, bir ülkenin ekonomik büyümesini etkilemesidir. Daha yüksek faiz oranları daha yüksek ekonomik büyümeye yol açma eğilimindedir, bu da daha yüksek döviz fiyatlarına yol açar. Daha düşük faiz oranları daha düşük ekonomik büyümeye yol açma eğilimindedir, bu da daha düşük döviz fiyatlarına yol açar.

Son olarak, temel analizdeki bir diğer önemli kavram da enflasyon kavramıdır. Enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının yükselme oranıdır. Enflasyon yüksek olduğunda, para birimleri zayıflama eğilimindedir çünkü yatırımcılar daha yüksek fiyatları telafi etmek için daha yüksek getiri talep ederler. Enflasyon düşük olduğunda, yatırımcılar daha düşük getirileri kabul etmeye istekli oldukları için para birimleri güçlenme eğilimindedir.

Temel analiz kullanarak forex ticareti yapabilmek için bu üç kavramı anlamanız gerekir – ekonomik hendekler, faiz oranları ve enflasyon. Bu kavramları anlayarak, güçlü para birimlerine sahip olma eğiliminde olan güçlü ekonomilere sahip ülkeleri belirleyebileceksiniz. Ayrıca, güçlü para birimlerine sahip olma eğiliminde olan yüksek faiz oranlarına sahip ülkeleri de belirleyebileceksiniz. Ve son olarak, güçlü para birimlerine sahip olma eğiliminde olan düşük enflasyonlu ülkeleri belirleyebileceksiniz.